Van điều khiển khí nén Air Torque - Đại lý Air Torque Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng

Air Torque Việt Nam chuyên cung cấp: Van điều khiển bằng khí nén Air Torque, Thiết bị truyền động khí nén Air Torque, Bộ truyền động khí nén Air Torque

0 đ
Số lượng:

Thông qua nỗ lực hàng ngày của Van điều khiển khí nén Air Torque - Đại lý Air Torque Việt Nam phấn đấu để cung cấp cho khách hàng các Thiết bị truyền động khí nén Air Torque cho các van công nghiệp với nội dung chất lượng cao và đổi mới. 

Dòng sản phẩm Van khí nén Air Torque được mở rộng hơn so với khách hàng được cung cấp và phục vụ tốt hơn bởi một nguồn.

 

Được làm bằng thép carbon và dựa trên thiết kế Scotch Yoke , Van điều khiển Air Torque bao gồm trong một dòng sản phẩm xuất sắc và quy trình sản xuất và chất lượng cao, vật liệu và quy trình sản xuất tại nhà nước.

 

Air Torque Việt Nam chuyên cung cấp: Van điều khiển bằng khí nén Air Torque, Thiết bị truyền động khí nén Air Torque, Bộ truyền động khí nén Air Torque, Van điều khiển Air Torque, Van khí nén Air Torque, Rotary actuator Air Torque, Đại lý Air Torque Việt Nam

 

Thiết bị truyền động khí nén: Model: AT101U S12 A F04+F07-N-11DS

Mã hàng: AT 401U DA A

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG KHÍ NÉN: MODEL: AT101U S12 A F05+07-N-14DS C/W

Van khí nén Air Torque AT1001U

DR/SC00010U A

DR/SC00010U P

DR/SC00015U A

DR/SC00015U P

DR/SC00015U S

DR/SC00030U A

DR/SC00030U E

DR/SC00030U EC

DR/SC00030U P

DR/SC00030U S

DR/SC00060U A

DR/SC00060U E

Model AT400 DA and SR-90°

 

Ngoài ra còn cung cấp nhiều mặt hàng khác như:

MP40 CPU721 
MB40 CPU711 
MB40 PSM149 
MB40 AIM212 
MB40 DIM214 
MB40 DOM214 
HSPWR01H-RCS951A-220V 
NHR-5100A-14-X/X/2/X/X-A 
HR6419;Nguồn AC/DC 85-270W 
CT1A;PT 110V;1000imp/kwh 
BMX DDI 1602 
BMX DDO 1602 
LXM23CU07M3X 

CM24-L

CM24-R

CM24-T-L

CM24-T-R

CM24-SR-R

CM230-L

CM230-R

LMQ24A

LMQ24A-SR

LM24A

LM24A-F

LM24A-TP

LM24A-S

LM24A-SR

LM230A

LM230A-F

LM230A-TP

LM230A-S

LM230ASR

NMQ24A

NMQ24A-SR

NM24A

NM24A-TP

NM24A-S

NM24A-SR

NMD230A

NM230A

NM230A-TP

NM230A-S

NM230ASR

SMQ24A

SMQ24A-SR

SM24A

SM24A-S

SM24A-SR

SMD230A

SM230A

SM230A-S

SM230ASR

GM24A

GM24A-SR

GM230A

TF230

TF230-S

TF24

TF24-3

TF24-S

TF24-SR

LF24

LF24-S

LF24-3

LF24-SR

LF230

LF230-S

LF120 US

LF120-S US

NFA

NFA-S2

NF24A-SR

SFA

SFA-S2

SF24A-SR

EF24A-S2

EF24A-SR

EF230A-S2

 

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này