Van điện từ Asco Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng

ASCO - Chuyên môn về Solenoid Valve Asco và tự động hoá trong ngành công nghiệp và tối ưu hóa các quy trình của nó.

0 đ
Số lượng:

Linh kiên thay thế tự động hóa là Đại lý Van điện từ Asco Việt Nam và Asco luôn luôn đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Sản phẩm của chúng tôi phải trải qua thử nghiệm rộng rãi, đôi khi lên đến 500 triệu chu kỳ, đó là, vượt ra ngoài các yêu cầu của các ứng dụng mà họ đang dự định. Về chất lượng, triết lý của chúng tôi tập trung vào hai người chơi chính: nhà cung cấp và khách hàng. Kết hợp, họ đảm bảo một cách tiếp cận vững chắc để quản lý chất.

Hãy liên hệ với chúng tôi Linh kiện thay thế tự động hóa để được hỗ trợ giá tốt nhất

Mr. Dũng - 0938 984 234

Email: dung@antrongtin.com

Hệ thống chất lượng của Asco Việt Nam được liên kết chặt chẽ với cách tiếp cận môi trường của chúng tôi. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các seri Van điện từ Asco của chúng tôi về chất lượng và môi trường.  

Model: NF8316A384VMB @ 220/50

Seri no. 0A00333907029
Type: SCG551A001MS.24/DC

Model: L12BA452OG00040

Model: L12BB452OG00040

Model: SCG531C002MS

Model:SCG551A001MS

Model: G551A002MS

Model: SCG238E021 230/50

P / N: X359070000 (X3-5907-0000)

Model: JB-8214- 090-220VAC

(Model: JB-8214- 090/2 1/2 '')

Model: WPE222D002-50Hz

Model: SCE222A015-50Hz

Model: X531000000

Model: X359070000

Asco Valve HOV1B303T170

Actuator: HO1B254A170. Valve Body: V2JS2DT166

Code: SCG353A047

Asco Valve HOV1B303T170

Actuator: HO1B254A170. Valve Body: V2JS2DT166

Code: SCG353A047

solenoid type SCG551A001MS

Solenoid Valve Namur Type SCG551A001MS @ 230 / 50-60

NAMUR Solenoid typeSCG551A001MS @ 24VDC vlave

Model: M1 5056 0100 (M150560100)

(M1 5056-0100 / 6200)

Model: AC20 300000 (AC20300000)

(AC20-30000)

Model: XT-41/95

Model: M1 5056 0100 (M150560100)

(M1 5056-0100 / 6200)

Model: AC20 300000 (AC20300000)

(AC20-30000)

CABLE00001

PROGRAMMING SOFTWARE FOR AC STATION (J50-636-ACPROGRAPH)

TEMPERATURE CONTROLLER - XT 41/95 / 9999-9999

Model: XT41 / 95

(Model: XT-41/95)

Model: M150560100

(M1 5056-0100 / 6200)

Model: AC20300000

(Model: AC20-30000)

Model: CABLE00001

Model: AACPROGRAPHCD

Correct: 3151 0100 M5

(Model: M5-3151-0000)

Correct: 3151 0100 M5

(Model: M5-3151-0000)

Model: M5-3151-0000 / AHA

Model: NAA032 / 030 (S)

Model: NNFA063 / 0030 / 0030TC

Model: NNS040 / 01.25 million

ValveReplaced by: 8262H114LT (8263G205LT)

ASCO EF8210G22 AC220V

ASCO EF8320G184 DC24V 1/2

ASCO EF8210G89 220/50

ASCO WT8551A001MS 220/50

ASCO RD20A 71

ASCO 8210G207 DC24V

ASCO 8262G-220¡¡AC220V

ASCO 8345G001 110VAC

ASCO 8320G184MS AC220V

ASCO 8320G174MS AC220V

ASCO 064982-005-D

ASCO EFHB8316G14V 220V / 50Hz

ASCO 400425-1174C1

ASCO EF8320G041

ASCO 8327G001 AC220V

ASCO C / N: GXHTX8262A134E13266

ASCO HT8344G76MO 220VAC

ASCO 064982-005-D

ASCO 306.191-MS

ASCO 302.730-MO

ASCO JPSF8262G002 AC110V

ASCO HT8320G186 DC110V

ASCO HT8320G186 AC220V

ASCO EF8320G176 AC220V

ASCO EF8320G174 AC220V

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO 238610-058-D

ASCO SCG353A051 220V

ASCO EFHT8316G54 24VDC

ASCO EFG353A043 3/4 DC24V

ASCO 8320G184MS AC220V

ASCO SCE370A027V

ASCO K302-116

ASCO SCG551A001MS

ASCO 8210G22 DC24V

ASCO EF8342G20 AC220V

ASCO 8360G74 220VAC

ASCO NFB 316 D014

ASCO SCG262C013

ASCO SCE210C035

ASCO E290A040

ASCO 8300A82U 3/8 90PSI

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO EF8320G174 24VDC

ASCO 8263G333

ASCO NBETB307C039U DC24V

ASCO NAETB307C039 DC24V

ASCO SCG551A001MS 24VDC

ASCO JE3-8344G72 24VDC

ASCO JE32-8344G72 24VDC

ASCO JE32-8344G27MO 24VDC

ASCO EF8210G089 220VAC

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO 8262G148

ASCO EF8320G041 220VAC

ASCO 8342G1 120/60

ASCO 272610-132-D

ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz

ASCO EFHT8320G174 DC24V

ASCO 306.191-MS

ASCO EF8344G70 DC24V

ASCO SCE238A002

ASCO MP-C089 / 238.714-006-D 4WE

ASCO 43004422 230V / AC / 50Hz

ASCO NKS374A090MS * 2 DC24

ASCO 88200007 DC24

ASCO EF8320G200

ASCO NF-XB307B075F DM12-2FXDC

ASCO 8300D076U

ASCO EF8017G2 MM994096 220V

ASCO EF8003G1 A516994 220V

ASCO HEHTX8210B3809724

ASCO HE8025B225

ASCO G55B401MO-MP-C-089

ASCO G551B417SCY2

ASCO 8342G001 AC220V

ASCO 7ATSC32000H5

ASCO 8320G176 220V / 50

ASCO EF8342G20 AC220V

ASCO 8262G232Q 110/50

ASCO 8210G2Q 110/50

ASCO EF8320G174 24VDC

ASCO EF8320G174 220VDC

ASCO 8262G007V 24VDC

ASCO EF8320G184MS AC220V

ASCO MP-C-089 238714-006-D

ASCO EF8320G184 24VDC

ASCO PC11B / KL11AID / QP01

ASCO EF8342G20 AC220V

ASCO 19000006 AC230V

ASCO SCG551A001MS DC24V

ASCO 314PEY6 95-250VAC 50 / 60H

ASCO HB8320G174 220/50

ASCO 88100144 60VDC 500mA

ASCO EFL8316G354 D2TCP4 DC24V

ASCO EFL8316G304 DC24V

ASCO SCG353A051 220V

ASCO 52100008 DC24V

ASCO 52100004 DC24V

ASCO 19200009 (43004183)

ASCO 430 04166 DC24V

ASCO 19290014¡¡EV 3/2 NO

ASCO SCG353A065 DC24V

ASCO HB8308A11 220VAC

ASCO WSEMET B320A202 24VDC

ASCO WSEM B327A112 24VDC

ASCO NFB327A002 24VDC

ASCO NFB316E044V 24VDC

ASCO EV8551G453 24VDC

ASCO 430-04.422

ASCO SC G353.060

ASCO C123433

ASCO SCG551A002MS AC230V

ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz

ASCO NFB316E044V DC24V

ASCO 8262G-220¡¡AC220V

ASCO 430-04.184

ASCO 8345G001 110VAC

ASCO EF8316G54 24VDC

ASCO EFHT8210G094

ASCO 8320G184MS

ASCO 8320G174

ASCO 238710-006-D

ASCO EF8210G022 AC220V

ASCO EF8210G008 AC220V

ASCO EF8210G004 AC220V

ASCO EF8316G64 24VDC

ASCO EF8320G184 DC24V 1/2

ASCO EFX8320G174MF 24VDC

ASCO G551A001MS

ASCO EV8327G52 24VDC

ASCO NFB316E044V 24VDC

ASCO PA20A

ASCO EFG8320G8 AC220V

ASCO EFG8320G4 AC220V

ASCO EFG8320G22 AC220V

ASCO WSEMET B320A202 24VDC

ASCO WSEM B327A112 24VDC

ASCO NFB327A002 24VDC

ASCO EV8551G453 24VDC

ASCO EV8327G52 24VDC

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO EF8320G174 24VDC

ASCO G551A001MS 220VAC

ASCO 238710-006-D AC220V

ASCO 414PMB10 95-250VAC 50/60

ASCO SCE238A005 24VDC

ASCO PB41B / RD40A11 1/4?

ASCO WBIS8316A301 24VDC

ASCO WBIS8314A300 24VDC

ASCO EF8320G194 24VDC

ASCO SCE-263B206V 220V

ASCO 8360G74 220VAC

ASCO WBIS8316A304 24VDC

ASCO WBIS8314A300CSA DC24V

ASCO NBB307C78F

ASCO SOLENOID VALES13100244

ASCO EF8210G003Q 220V

ASCO MP-C-080 272610-058-D

ASCO 400-425117

ASCO K302-116

ASCO EP8300D61U 220/50

ASCO 8320G174 220VAC

ASCO 8262G80 24VDC

ASCO 8320G176 220VAC 50Hz

ASCO 8342G1 120/60

ASCO 272610-132-D

ASCO SCE238A002

ASCO EF8320G184 DC24V 1/2

ASCO EF8344G70 DC24V

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO 8210G22 DC24V

ASCO EF8320GOO3MS AC220V

ASCO 60100035 + 910.507

ASCO 8320G003MS AC220V

ASCO EF8320G184 DC24V

ASCO 8344G080 DC24V

ASCO 8300D68F DC24V

ASCO EF8342G20 AC220V

ASCO NKS374A090MS * 2 DC24V

ASCO G551A002MS 1/4? DC24V

ASCO 51800021 DC24V

ASCO EF8210G4

ASCO C / NO: HT8262G13E

ASCO HT8320G172

ASCO HT8320G13

ASCO 8300G076U

ASCO 19200002 AIR 115V

ASCO 8327G001 AC220V

ASCO JOUC19090017

ASCO SCG551A002MS AC230V

ASCO 54100884 24V 50 / 60Hz

ASCO EF8401B101 DC24V

ASCO 8262G-220¡¡AC220V

ASCO RD20A 71

ASCO PA20A

ASCO SC8551A017MS + 88.122.404

ASCO 8551G401MS 24DC

ASCO 400125-218 115VAC 6.3W

ASCO 8210G035

ASCO 55192011 DC24V

ASCO 238210-058-D AC220V

ASCO G551A002MS 1 / 4¡ ± DC24V

ASCO EF8320G184 DC24V

ASCO 8344G080 DC24V

ASCO 8300D68F DC24V

ASCO 8210G2 1/2 DC220V

ASCO EF8320G203 AC220V

ASCO 8262G-220¡¡AC220V

ASCO C / N: 8210G006 AC110V

ASCO PA20A

ASCO JE3-8320G174 110V

ASCO SCE238A002

ASCO 833 354001060 24VDC

ASCO EF8210G004 24DC

ASCO NFB316E044V DC24V

ASCO K302-353

ASCO 400425-117 230/50

ASCO JE3HT8215G30 100V / 50Hz

ASCO K302116 AC220V

ASCO 55192011

ASCO EF8210G8 AC220V

ASCO EF8210G4 AC220V

ASCO EF8210G22 AC220V

ASCO EF8320G184 DC24V 1/2

ASCO EF8210G89 220/50

ASCO WT8551A001MS 220/50

ASCO RD20A 71

ASCO 833-35470-1010

ASCO 8210G207 DC24V

ASCO 8262G-220¡¡AC220V

ASCO 8345G001 110VAC

ASCO 8320G184MS AC220V

ASCO 8320G174MS AC220V

ASCO 064982-005-D

ASCO EFHB8316G14V 220V / 50Hz

ASCO 400425-1174C1

ASCO EF8320G041

ASCO 8327G001 AC220V

ASCO C / N: GXHTX8262A134E13266

ASCO HT8344G76MO 220VAC

ASCO 064982-005-D

ASCO 306.191-MS

ASCO 302.730-MO

ASCO JPSF8262G002 AC110V

ASCO HT8320G186 DC110V

ASCO HT8320G186 AC220V

ASCO EF8320G176 AC220V

ASCO EF8320G174 AC220V

ASCO EF8320G174 220VAC

ASCO 238610-058-D

ASCO SCG353A051 220V

ASCO 400425-1174C1

ASCO EF8003G1 1/4 AC220V

ASCO WT-8551A1MS 1/4 DC24V

ASCO EF8215B80

ASCO EF8342G20 AC220V

ASCO MN60510-HN AC220V

ASCO EF8316G034-110V / 50Hz

ASCO NNFA063/0045/0015TC(S)

van điện từ Asco 6084581419 091-LV-8332 WPETDUB210D189

van điện từ Asco 6084580039 091-XV-8119 553A417 24VDC

van điện từ Asco 6084581399 052-YSY-502 WPB327A102

van điện từ Asco 6084581219 040-XV-425 PV8551B401MO

van khí nén Asco 6084581259 040-XV-403 PV8552A405MO

van khí nén Asco 6084620029 040-UV-001 WSNFET HTXB327A102

van khí nén Asco 9907024409 013-USY-720 13101217 T.P.L 001

van khí nén Asco 6084587699 011-FSY-019 WSNFET HTXB327A122

van điện tử Asco 6084582919 023-USY-055-A NF8551A322

van điện tử Asco 6084581719 012-SY-680 WSNFETHTXB327A002 / WSNF8327B002

van điện tử Asco 6084581179 013-SY-721 NFXB223A012V

van điện tử Asco 6084581139 013-TSY-710 NFTEB327A102

van đóng mở khí Asco 6084580919 013-ZSY-570 NFETB327A001

van đóng mở khí Asco 6084581699 015-FV-005-A WSNFET8327B122

van đóng mở khí Asco 6084583953 024-USY-733 WSETIS8551A309

van đóng mở khí Asco 6084584973 024-LSY-010 WSNF ETXB327A102

Van dầu Asco 6084583773 024-USY-775 NF B320A200

Van dầu Asco 6084626993 040-USY-204 NFB327A112

Van dầu Asco 6084581739 015-FSY-467 WSNFET HTXB327A102

Van dầu Asco 4396013133 091-TV-8333 8290B011

Van Asco 6084580179 091-SOL-9601A HB8342G3

Van Asco 6084580419 017-USY-504 NF8327A608

Van Asco VALVE,SOLENOID WPETDUB210D189,BRS,28MM

Van Asco VALVE,SOLENOID,ASCO-VLV,553A417,AL

Asco valve VALVE,SOLENOID ,ASCO-

Asco valve VLV,WPB327A102,SS316,1/4IN

 

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này