Điện trở Danotherm - Đại lý Danotherm Việt Nam - Chỉnh lưu đi ốt Danotherm

Tình trạng: Còn hàng

Danotherm Electric A / S sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của CÁC Điện trở Danotherm, Đại lý Danotherm Việt Nam, Chỉnh lưu đi ốt Danotherm

0 đ
Số lượng:

Danotherm Electric A / S cung cấp quyền truy cập vào tất cả các cơ sở sản xuất, bí quyết và tìm nguồn cung ứng cần thiết. Do đó Điện trở Danotherm có thể giải quyết mọi vấn đề liên quan đến điện trở suất và giúp khách hàng của chúng tôi một cách tối ưu.

Ứng dụng sản phẩm Điện trở Danotherm - Đại lý Danotherm Việt Nam - Chỉnh lưu đi ốt Danotherm

Danotherm Electric A / S được biết đến trên toàn thế giới vì nó đủ tiêu chuẩn thiết kế và  sản xuất các Chỉnh lưu đi ốt Danotherm với công suất cao cho ngành công nghiệp điện tử, gió và viễn thông. Với các Đại Lý Điện trở sạc Danotherm Việt Nam trên toàn thế giới, Danotherm Electric A / S sẵn sàng cung cấp hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của CÁC SẢN PHẨM DANOTHERM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC GIẢI PHÁP KHÁC NHAU

Danotherm Power Resistors được sử dụng kết nối với các thiết bị điện tử công suất. 
Một ứng dụng khác là các yếu tố làm nóng, nếu các giải pháp công suất cao được yêu cầu hoặc nếu năng lượng phanh có thể được tái sử dụng làm năng lượng sưởi ấm.

DANOTHERM CBH 215CH

Đại lý Điện trở Danotherm Việt Nam

A/S CM17AT23.3R3E520IP2315KWIP67.42AR3.3oum 35Kg.F-Nr06W3204/B/0

Danotherm Electric A/S CM15AT234RE520IP23P100%DC10KW.I-50A.R-4oum.F.Nr06W 3204/A/04

DANOTHERM.F2 ZFF 27/120-M

CAH 150 CH411 3R3 KT

Type: CBHX165C5R414 5Dhm

Danotherm F2 ZH3163xx

CBH 165 CH5RO ± 10% 414x

DANOTHERM RESISTOR 5 OHMS

CBHX 165 C 5R 414 5ohm

GBF 30/156 D494040

ZRF 30/165 SIK 33R 402 R7641-233402

CAH-150-C-H-3R3-411-ZH1153133411

GRF/ZRF 10/44

GRF/ZRF 10/55

GRF/ZRF 10/63

GRF/ZRF 12/51

GRF/ZRF 12/63

GRF/ZRF 12/76

GRF/ZRF 12/102

GRF/ZRF 13/51

GRF/ZRF 13/63

GRF/ZRF 13/100

GRF/ZRF 15/51

GRF/ZRF 15/63

GRF/ZRF 15/76

GRF/ZRF 15/100

GRF/ZRF 20/50

GRF/ZRF 20/75

GRF/ZRF 20/100

GRF/ZRF 20/140

GRF/ZRF 20/165

GRF/ZRF 20/267

GRF/ZRF 24/165

GRF/ZRF 30/75

GRF/ZRF 30/100

GRF/ZRF 30/133

GRF/ZRF 30/152

GRF/ZRF 30/156

GRF/ZRF 30/165

GRF/ZRF 30/200

GRF/ZRF 30/215

GRF/ZRF 30/250

GRF/ZRF 30/265

GRF/ZRF 30/330

ZRF 45/370

ZRF 55/100

ZRF 55/150

ZRF 55/210

ZRF 55/290

ZRF 55/300

ZRF 55/390

ZRF 55/400

ZRF 55/490

ZRF 55/500

ZRF 55/590

GFF/ZFF20/50

GFF/ZFF20/80

GFF/ZFF20/90

GFF/ZFF20/100

GFF/ZFF20/120

GFF/ZFF27/50

GFF/ZFF27/80

GFF/ZFF27/90

GFF/ZFF27/100

GFF/ZFF27/120

GFF/ZFF27/153

ZFF45/150

ZFF45/200

ZFF45/250

ZFF 78/100

ZFF 78/140

ZFF 78/210

ZFF 78/290

ZFF 78/390

ZFF 78/490

GFF/ZFF 27/50-M

GFF/ZFF 27/65-M

GFF/ZFF 27/80-M

GFF/ZFF 27/90-M

GFF/ZFF 27/100-M

GFF/ZFF 27/120-M

GFF/ZFF 27/153-M

HSD 40    

HSD 70

HSD 140

HSD 210

HSD 280

HSF 40

HSF 70

HSF 140

HSF 210

HSF 280

HSCC 54

HSAC 36

HSCC 71

HSAC 52

HSCC 88

HSAC 70

HSCC 104

HSAC 87

HSCC 122

HSAC 104

 

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này