Đại lý Van điều khiển Schubert & Salze Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng

Schubert & Salzer Control Systems GmbH phát triển, sản xuất và là nhà phân phối Đại lý Van điều khiển Schubert & Salzer

0 đ
Số lượng:

Chào mừng đến với Schubert & Salzer Control System GmbH

Là một công ty công nghệ cao đang phát triển nhanh, Schubert & Salzer Control Systems GmbH phát triển, sản xuất và là nhà phân phối Đại lý Van điều khiển Schubert & Salzer được sữ dụng chính xác cao được áp dụng trong ngành công nghiệp chế biến. 

Các Van Schubert & Salzer được dùng cho các nhà máy hóa chất hoặc dược phẩm, chế biến thực phẩm và đồ uống hoặc sản xuất nhựa, thép, giấy hoặc thủy tinh, cũng như trong ngành dệt - trong ngắn hạn, bất cứ nơi nào cần kiểm soát dòng chất lỏng hoặc khí, chúng tôi sẽ ở đó cho bạn.

Schubert & Salzer Việt Nam là một phần của Tập đoàn Schubert & Salzer có trụ sở tại Ingolstadt. Sản phẩm chất lượng của khách hàng từ Schubert & Salzer là của "Made in Germany".

 

Model sản phẩm:

SCHUBERT SALZER

7010/020V152007---H-S---C

Pneumatic

7010/020V152007 3/4IN NPT

 ANGLE PISTON VALVE D259066

8050/150VBE1-5M Gate Valve

Control Valve Type 7020

 7210 Motorized Angle Control Valve

7210/050VK152031S01 NEW

Stop Valve 7010/040V101001,

 Brass & SS, New

A621727US/33/2010 SHUT-OFF

 VALVE 334PSI

A089930/21/2005 1"

 PNEUMATIC ACTUATED PISTON VALVE NNB

Check Valve 4000 | Stop Valves

Type 7031| Stop Valves

Type 7032| Stop Valves

Type 7081| Stop Valves

Type 8040| Stop Valves

Type 7080| Stop Valves

Type 7050| Stop Valves

Line Strainer 4005| Stop Valves

Type 7010| Stop Valves

Control Valve Type 7020

Type 8023|GS-Valves

Type 8021|GS-Valves

Type 8020|GS-Valves

Type 8011|GS-Valves

Type 7282 |Angle seat control valve

Type 7280 | Angle seat control valve

Type 7250 | Angle seat control valve

Type 7210 |Angle seat control valve

Type 7082 | Angle seat control valve

Globe Valves | Type 7051| Right angle control valve

Globe Valves | Type 7041 |Low flow control valve

Type 7036 | Angle seat control valve |

Globe Valves

Type 7037 | Flanged Control Valve 7037

Type 6010 | Sanitary Valves

Type 4040 | Ball Sector Valves

Type 4037 | Ball Sector Valves

Type 4032 | Ball Sector Valves

Type 4030 | Ball Sector Valves

Type 8230|GS-Valves

Type 8043|GS-Valves

Type 8042|GS-Valves

Type 8038|GS-Valves

Type 8037|GS-Valves

Type 8036|GS-Valves

Type 8035|GS-Valves

Type 8030|GS-Valves

Type 8026|GS-Valves

Type 8024|GS-Valves

Type 7020 | Angle seat control valve

Type 7078 | Pinch Valves

Type 7077 | Pinch Valves

Type 7072 | Pinch Valves

Type 7072 | Pinch Valves

Type 7071 | Pinch Valves

Type 8047 i/p | Positioner

Type 8045 | Positioner

Type 2505 | Positioner

Type 2504 | Positioner

Type 7061 | Sanitary Valves

Type 7060 | Sanitary Valves

Type 6021 | Sanitary Valves

Type 6020 | Sanitary Valves

Type 6011 | Sanitary Valves

Type 9010 | Accessories

Type 7090 | Accessories

Type 4005 | Accessories

Type 4000 | Accessories

Type 2040 | Accessories

Type 8049-IPC | Positioner

Type 8049 | Positioner

Type 9020 | Accessories

Type 7079 | Pinch Valves

Positioner

Digital positioner type 8049

Electro-pneumatic positioner type 8047

Pneumatic positioner

Positioner with integrated process controller

 

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này