Đại lý Đầu nối cáp LEMO Việt Nam - Giắc cắm kết nối LEMO

Tình trạng: Còn hàng

Đầu nối cáp LEMO đặc biệt đáng tin cậy và mạnh mẽ nhờ hệ thống chốt tự kéo "Push-Pull", được phát minh bởi nhà sáng lập của Đại lý Đầu nối cáp LEMO Việt Nam

0 đ
Số lượng:

LEMO được biết đến với chất lượng và độ tin cậy của họ và Giắc cắm kết nối LEMO có thể được tìm thấy trong nhiều ứng dụng tiết kiệm thách thức và cuộc sống bao gồm: y tế, phát sóng, kiểm tra và đo lường, hàng không vũ trụ, ô tô và công nghiệp. 

LEMO công ty thuộc sở hữu của Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1946 và tiếp tục là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc thiết kế và sản xuất các giải pháp kết nối tùy chỉnh chính xác chất lượng cao. Đầu nối cáp LEMO đặc biệt đáng tin cậy và mạnh mẽ nhờ hệ thống chốt tự kéo "Push-Pull", được phát minh bởi nhà sáng lập của Đại lý Đầu nối cáp LEMO Việt Nam

Tầm quan trọng của Đầu nối cáp LEMO Việt Nam

Seri no của sản phẩm:

FGG.0B.302.CLAD52

FGG.0B.302.CLAD52Z

FGG.0B.302.CLKD52

FGG.0B.302.CYCD52Z

FGG.0B.302.CYCD52Z

FGG.0B.303.CLAD52

FGG.0B.303.CLAD52Z

FGG.0B.303.CYCD52Z

FGG.0B.304.CLAD52

FGG.0B.303.CYCD52Z

FGG.0B.303.CYFD52Z

FGG.0B.304.CLAD52Z

FGG.0B.304.CYCD52

FGG.0B.305.CLAD52

FGG.0B.305.CYCD52

FGG.0B.304.CYCD52Z

FGG.0B.305.CLAD52Z

FGG.0B.305.CYCD52Z

FGG.0B.305.CYXD52

FGG.0B.306.CLAD52Z

FGG.0B.306.CYCD52Z

FGG.0B.306.CLAD52Z

FGG.0B.306.CYCD52Z

FGG.0B.307.CLAD52

FGG.0B.307.CLAD52Z

FGG.0B.307.CYCD52Z

FGG.0B.309.CLAD52Z

FGG.0B.307.CYCD52Z

FGG.0B.309.CLAD52Z

FGG.0B.309.CYCD52

FGG.0B.309.CYCD52Z

FGG.1B.302.CLAD52Z

FGG.1B.302.CYCD52Z

FGG.1B.302.CLAD52

FGG.1B.302.CYCD52

FGG.1B.303.CLAD52

 

 

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này