Đại lý Cảm biến nhiệt độ Turck Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng

urck cung cấp hơn 5000 sản phẩm thiết bị chuyển mạch Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến dòng chảy Turck, Cảm biến vị trí Turck

0 đ
Số lượng:

Đại lý Cảm biến nhiệt độ Turck Việt Nam cung cấp các giải pháp thích hợp thông qua màn hình, lập trình đơn giản và kết nối quá trình linh hoạt.

Cảm biến Turck giúp cung cấp những thông tin quan trọng cho hầu hết tất cả lĩnh vực của ngành công nghiệp tự động hóa như tín hiệu điện tử, tín hiệu tương đồng, tín hiệu vị trí, tín hiệu dòng, tốc độ chảy, nhiệt độ, đường, góc. Được xem như là nhà đồng sáng lập và đi tiên phong trong công nghệ cảm biến hiện đại, Turck cung cấp hơn 5000 sản phẩm thiết bị chuyển mạch Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến dòng chảy Turck, Cảm biến vị trí Turck, Đại lý cảm biến nhiệt độ Turck, Nhà phân phối sensor Turck, Nhà cung cấp cảm biến Turck, Đại lý Turck Việt Nam đưa ra những phù hợp với những giải pháp đo lường của bạn.

Các Sensor Turck này có sẵn dưới dạng RTD platinum 100 ohm, các bộ phát RTD có và không có IO-Link và các bộ phát nhiệt độ có màn hình.

Hãy Liên hệ với Linh Kiện Thay Thế Tự Động Hóa để được hỗ trợ giá tốt nhất

Hotline - Zalo : 0938 984 234 (Mr. Dũng)

Email: dung@antrongtin.com

 

Đây là những Seri nhà máy Kim loại sử dụng:

 

Type: BI1-EG05-AP6X-V1331

Type: BI1-EG05-AP6X

Type: BI15-CP40-FZ3X2

Type: BI15U-CP40-AP6X2

Type: BI20U-CK40-VP4X2-H1141

Type: BI20U-CP40-VP4X2

Type: BI30U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS 4

Type: BI50U-Q80-AP6X2-H1141

Type: BI8U-EM18MWD-VP44X-H1141

Type: BI8U-EM18WD-AP6X-H1141

Type: NI35-CP40-FZ3X2

Type: NI35-CP40-VP4X2

Type: NI40U-CP40-AP6X2

Type: NI50U-CK40-AP6X2-H1141

Type: NI50U-CK40-VP4X2-H1141

Type: NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD

Type: NI50U-CP40-VP4X2

Type: NI75U-CP80-VP4X2

Type: NI75U-Q80-AP6X2-H1141

Type: BI1-EH04-AP6X-V1331

Type: BI1-EH04-RP6X

Type: BI1.5-EG08K-AN6X-H1341

Type: BI10-M30E-VP4X-H1141

Type: BI10-Q14-Y1X

Type: BI15-CK40-AP6X2-H1141

Type: BI15-CK40-Y1X-H1141

Type: BI15-CP40-AD4X/S10

Type: BI15-CP40-AN6X2

Type: BI15-CP40-AN6X2/S10-S97

Type: BI15-CP40-AP6X2-H1141

Type: BI15-CP40-AP6X2

Type: BI15-CP40-FDZ30X2/ S97-S10

Type: Bi15-CP40-FDZ30X2

Type: BI15-CP40-FZ3X2/F2-S10

Type: BI15-CP40-FZ3X2

Type: BI15-CP40-FZ3X2/S97

Type: BI15-CP40-FZ3X2/S100

Type: BI15-CP40-LIU

Type: BI15-CP40-VDZ3X2

Type: BI15U-CK40-AN6X2-H1141

Type: BI15U-CK40-ADZ30X2-B3131

Type: Bi15U-CK40-AD4X-H1144

Type: BI15-CP40-Y1X/S10

Type: BI15-CP40-Y1X

Type: BI15-CP40-VP4X2/S100

Type: BI15-CP40-VP4X2

Type: BI15-CP40-VN4X2/S97

Type: BI15-CP40-VN4X2/S100

Type: BI15-CP40-VN4X2/S10

Type: BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1

Type: BI15U-CK40-VP4X2-H1141

Type: BI15U-CP40-AN6X2

Type: BI15U-CP40-AP6X2/S10

Type: Bi15U-CP40-FDZ30X2

Type: BI15U-CP40-VN4X2

Type: BI2-EH6.5-AN6X

Type: BI2-G08-AN6X-H1341

Type: Bi2-G08-AP6X-V1131

Type: BI2-M08-AP6X

Type: BI2-M12-LIU-H1141

Type: BI2-Q10S-VP6X

Type: BI2-Q10S-Y1X

Type: BI20-CP40-FZ3X2

Type: BI20-CP40-VN4X2

Type: BI20-CP40-VP4X2-H1141

Type: BI20-CP40-VP4X2/S10

Type: BI20U-CK40-AN6X2-H1141 W/BS2.1

Type: BI20U-CK40-RP6X2-H1143 W/BS2.1

Type: BI3U-M12-AP6X-H1141

Type: BI3U-EM08-AP6X-V1131

Type: BI30U-CP40-AP6X2

Type: BI30U-CP40-AP6X2

Type: BI30U-CP40-AN6X2

Type: BI30U-CK40-VP4X2-H1141

Type: BI30U-CK40-AN6X2-H1141

Type: BI20U-M30-AP6X-H1141

Type: BI20U-CP40-AP6X2

Type: BI20U-CP40-AP6X2

Type: Bi40-Q80-2LU-H1141/S950

Type: BI5-EM18-Y1X-H1141

Type: Bi5-G18K-RP6X-H1141

Type: BI5-Q08-AD4X/S34

Type: Bi50-Q80-ADZ30X2-B1131

Type: BI50-Q80-Y1X

Type: BI50R-Q80-2LU-H1141/S950

Type: BI50R-Q80-AP6X2-H1141

Type: BI50U-Q80-AN6X2-H1141

 

 

Cảm biến tiệm cận Turck, Cảm biến quang điện Turck, Cảm biến dòng chảy Turck, Cảm biến vị trí Turck, Đại lý cảm biến nhiệt độ Turck, Nhà phân phối sensor Turck, Nhà cung cấp cảm biến Turck, Đại lý Turck Việt Nam

Your company

Nội dung chung ở tất cả sản phẩm. Vào Sản phẩm -> Cài đặt để xóa hoặc thay đổi dòng thông báo này